Architectuur

Muziektheater

Architectuur

Opera en klassieke muziek

Karin Bloemen

People, Planet, Profit

De impact van ons werk op onze omgeving en de mensen om ons heen is iets wat bij ons continu de aandacht heeft. Wij zijn ons bewust van het feit dat onze branche vervuilend kan zijn, zowel voor het milieu als voor mensen. Wij zien het als onze taak om zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers en leveranciers te wijzen op duurzame alternatieven.

Energiezuinig

Vanuit onze sociale projecten, die vaak met weinig stroom gerealiseerd moeten worden hebben wij de ontwikkelingen van energiezuinige alternatieven op de voet gevolgd. Wij zijn trots dat de lichtarmaturen die wij bezitten tot de meest zuinige van Nederland gerekend mogen worden. Wij volgen de ontwikkelingen nauwlettend en investeren uitsluitend in kwalitatief goede, energievriendelijke materialen.

Groen Theater

Soms verbazen we ons over de gebrekkige aandacht die onze branche heeft voor duurzaamheid in vergelijking met andere bedrijfstakken. Daarom zijn wij in Rotterdam het project ‘Groen Theater’ gestart. Het werd samenwerkingsproject van 13 Rotterdamse theaters met de gemeente Rotterdam waarin kennis en ervaring wordt uitgewisseld over duurzaamheid en waarbinnen deze instellingen een eigen duurzaamheidsbeleid ontwikkelen. De kennis die wij in Rotterdam opdoen wordt gedeeld met het zusterproject in Londen en via onze tourende technici verspreid over de Nederlandse theaters.

Sociaal

In de vorm en inhoud van onze projecten is altijd aandacht voor de menselijke kant. Bij de lichtontwerpen in de buitenruimte proberen wij zoveel mogelijk plaatselijke bewoners te betrekken bij totstandkoming van het project. Niet via inspraakavonden of presentaties, maar door mensen een bijdrage te vragen voor de inhoud van een ontwerp.

In onze organisatie maken wij graag ruimte voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben op hun weg naar de arbeidsmarkt. Dit doen wij via individuele coachingstrajecten of via stage- of werkplekken

In de wijk

Wij zitten niet voor niets in IJsselmonde. Deze groene, rustige wijk heeft vele gezichten en staat net als de andere tuinsteden in Rotterdam Zuid voor grote uitdagingen. Van onze projecten in de buitenruimte zijn er een groot aantal in Rotterdam Zuid gerealiseerd. Bouwer Bouwer is ontstaan vanuit een sterke betrokkenheid bij de ontwikkeling van  Rotterdam Zuid en wij dragen met onze projecten graag een steentje bij aan de verbetering van het gebied.

Samen delen

Het is voor ons belangrijk om onze kennis en onze financiële middelen te delen; met onze leveranciers, met de mensen die aan het project meewerken en met anderen. Wij kiezen waar mogelijk voor fairtrade producten en proberen van onze materialen de productieketen te achterhalen om geen bijdrage te leveren aan misstanden. Wij realiseren ons echter wel dat deze keten zeer lastig te controleren valt. Onze kennis en ideeën delen wij graag met anderen. Wij geloven in een ‘open source’ manier van werken, vanuit het vertrouwen dat wij altijd in staat zullen zijn nieuwe kennis en ideeën te genereren.